Информация за бисквитки

Политика за използване на бисквитки

  1. Общи положения

С посещението на rampa23.bg („интернет страницата“) и съдържащата се в нея информация Вие декларирате, че сте съгласни с настоящата Политика за използване на бисквитки. Интернет страницата се администрира от „Н2О Трейдинг“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205179299, със седалище и адрес на управление град София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 3, ап. 26 („Дружеството“). Дружеството си запазва правото да променя съдържанието на интернет страницата и настоящата политика без предизвестие.

  1. Събиране на информация

Дружеството събира информация по време на Вашите посещения на Интернет страницата, чрез широко използвани в практиката инструменти за събиране на данни – „бисквитки“ (cookies). Дружеството гарантира законосъобразното обработване и защита на събраната чрез бисквитките информация.

III. Какво са „бисквитките“

„Бисквитките“ представляват малки файлове с информация, която интернет страницата изпраща до браузъра на посетителя. Браузърът съхранява тази информация в текстови файл на крайното устройство на потребителя. „Бисквитките“ позволяват на посетителите да разглеждат интернет страницата и, когато е приложимо, дават възможност на Дружеството да индивидуализира интернет страницата и нейното съдържание спрямо нуждите и предпочитанията на посетителя, както и да подобри резултатите от неговите действия. „Бисквитките“ служат и за запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на потребителите.

  1. Как се използват „бисквитките“

„Бисквитките“, които Дружеството използва на интернет страницата, не съхраняват данни, които могат пряко да идентифицират потребителите. Ако в хода на използване на услуга, предоставяна чрез интернет страницата, предоставяте Ваши лични данни, те няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен когато е описано в Политиката за поверителност относно обработване на лични данни.

Какви бисквитки използва Дружеството на интернет страницата:

  • Задължителни

Това са „бисквитките“, които правят възможна работата на интернет страницата, като подпомагат основните ѝ функции. Интернет страницата не може да работи правилно без тези „бисквитки“.

  • За функционалност

Тези бисквитки дават възможност на интернет страницата да запомня какви настройки сте избрали, какви любими продукти сте посочили, какви данни за доставка сте избрали при последната ви поръчка и др.

  • Статистически

Статистическите „бисквитки“ ни помагат да научаваме как посетителите си взаимодействат с интернет страницата, като събират анонимна информация. Ние проучваме тази информация, за да подобрим функционалността на интернет страницата.

  • Маркетингови

Маркетинговите „бисквитки“ се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели – трети страни. Можем да ползваме тези „бисквитки“, за да виждате наши реклами и на други сайтове след като сте посетили интернет страницата ни. Ако не позволите използването на тези бисквитки, Вие ще продължите да виждате реклами, но те няма да бъдат съобразени с Вашите интереси.

  1. Настройки за използване на „бисквитки“

Преди да започнете да ползвате интернет страницата, Дружеството Ви предоставя ясна и изчерпателна информация относно целите на съхраняването, достъпа и целите на обработването на информацията чрез „бисквитки“. При влизане на интернет страницата има изскачащ прозорец, който Ви уведомява относно настройките по подразбиране за използването на „бисквитките“ и Ви кани да потвърдите, че сте съгласни с тях. В случай че не сте съгласни с настройките по подразбиране на „бисквитките“, Вие имате възможността да ги промените по всяко време.

  1. Изтриване на „бисквитките”

Настройките на бисквитките, които получавате от интернет страницата, можете да контролирате в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите бисквитките, е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на интернет страницата.

VII. Отговорност

Дружеството не носи отговорност за последиците, в това число за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на интернет страницата. Дружеството си запазва правото по всяко време да променя публикуваната информация. Интернет страницата може да съдържа връзки към други интернет страници, които не се администрират от Дружеството. Дружеството не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и Ви препоръчва да прочетете техните условия за ползване.